Prezes UOKiK postawił spółce SN Marketing sp. z o.o. oraz Opinie.pro sp. z o.o. zarzuty związane z świadczeniem usług, których przedmiotem miało być wystawianie ich klientom pozytywnych i fałszywych opinii w serwisach takich jak Google, Facebook czy Tripadvisor, bez uprzedniego skorzystania z reklamowanych produktów lub usług.

W ocenie Prezesa UOKiK tego typu opinie wprowadzają konsumentów w błąd co do autentyczności pozytywnej jakości reklamowanych produktów czy usług. Działania te, poprzez sztuczne zawyżanie ocen, mogą prowadzić konsumentów do decyzji zakupowych, których Ci nie podjęliby gdyby mieli świadomość co do fałszywości tych opinii.

Tak postawione zarzuty prowadzą do możliwości nałożenia przez Prezesa UOKiK kary za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumenta poprzez stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji. Kara nałożona przez Prezesa UOKiK może wynieść aż do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie kary.

Konsekwencje te dotyczą nie tylko firm sprzedających nierzetelne i fałszywe opinie ale także przedsiębiorców, którzy korzystają z ich usług. Co więcej, co raz bardziej świadomi konsumenci są w stanie odróżnić, które z wystawionych opinii są opiniami fałszywymi a które nie. Korzystając z usług firm sprzedających takie opinie przedsiębiorcy narażają się nie tylko na konsekwencje finansowe ale także na utratę swojego wizerunku w oczach konsumentów